Arkisto: SUKELTAJALIITTO    

Arkiston tiedot
Nimeke: SUKELTAJALIITTO [?]
Muu nimi:
SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO 
[?]
Kuvaus:

ASIAKIRJARYHMÄT Luettelot -Jäsenkortiston lisäksi luettelot sisältävät jäsen-, seura-, kouluttaja- ja muita luetteloita. Kurssien osanottajaluetteloita, kouluttaja- ja tuomariluetteloita sisältyy myös valiokuntien aineistoon. Hallinnolliset pöytäkirjat -Kevät-, syys- ja vuosikokousten pöytäkirjojen lisäksi sarjaan sisältyy myös johtokunnan ja työvaliokunnan pöytäkirjat sekä vuosilta 1982-85 myös valiokuntien pöytäkirjoja. Pöytä-kirjat sisältävät liitteitä, kirjeitä, toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia. Sarjat eivät ole täydellisiä. Valiokuntien pöytäkirjat ja muu valiokunta-aineisto -Sukeltajaliiton organisaatiomuutosten seurauksena valiokuntia on eri aikoina lisätty, yhdistetty ja lakkautettu toiminnan mukaan. Arkiston järjestämisessä ei ole otettu huomioon valiokuntien kehitystä, vaan kokonaisuudet on laitettu aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Pöytäkirjojen lisäksi aineisto sisältää valiokuntien kirjeenvaihdon, järjestettyjen kurssien osanottajaluetteloita, kurssiohjelmia, koulutusaineistoa, tiedotteita ja lajisääntöjä. Kilpailu-lajeissa aineisto painottuu kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailukutsuihin ja tuloksiin. Valiokuntakohtaisesti vanhin aineisto sisältää lajien historian liittyviä selvityksiä ja esittelyä. Valiokunnilla on ollut omia Pohjoismaisia yhteyksiä paitsi kilpailuiden puitteissa myös nk. mini-PM- kokouksia, joiden aineisto sisältyy valiokuntien arkistoon. Sarjan viimeisenä oleva Urheilullinen jaosto vastasi ennen vuotta 1969 kaikesta varsinaiseen sukeltamiseen liittyvästä toiminnasta. Konseptit ja toisteet -Sarja sisältää Sukeltajaliiton vuosittain SVUL:n urheiluosastolle tekemät toimintailmoitukset, liiton kirjeet ja tiedotteet seuroille, toimintasuunnitelmat, talousarvio-ehdotukset ja toimintakertomukset. Toimintasuunnitelmat sisältävät myös pitkän- ja keskipitkän tähtäimen suunnitelmia. Saapuneet asiakirjat -Arkistonjärjestämisvaiheessa erotettiin liiton arkistosta saapuneisiin asiakirjoihin sisältyvästä seurojen kirjeet liitolle- sarjasta seurahistoriikit, ?tiedotteet ja toiminta-kertomukset omiksi arkistonmuodostajiksi. Liiton historian kannalta Urheilusukeltajat ry:n osuus on mielenkiintoinen, sillä se oli liiton ensimmäinen seura ja vastasi liiton toiminnasta lähes yksin vielä 1960-luvun alussa. Seurojen kirjeiden lisäksi sarja sisältää seurojen ilmoitukset järjestämistään kurssista ja liiton jäsenyys-anomukset. Kirjeistö -Sarja käsittää kotimaisen ja ulkomaisen kirjeenvaihdon lisäksi valiokuntien puheenjohtajien kirjeitä, tiedotteita ja muuta aineistoa. Ulkomainen kirjeenvaihto sisältää myös kansainvälisen liiton lehden, CMAS Bulletin d?information. Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat -Sarja käsittää säännöt ja yhdistysrekisteriasiakirjat, historia-aineiston, painotuotteet, Urheilusukeltaja-lehden (nyk. Sukeltaja-lehti) ja lehtileikkeet. Leikkeet on koottu SITAn tuottamana maksu-palveluna, mikä on mahdollistanut myös paikallislehtien seuraamisen. Liiton ja seuratoiminnan ohella leikkeet kattavat kilpailutoiminnan, meriarkeologian ja sukellus-onnettomuusartikkelit. Kotelon Ha2 lajisäännöt ja kotelon Hcb1 painotuotteisiin sisältyvät säännöt täydentävät toisiaan.

[?]
Asiasanat: urheilusukellus [?]
Rajavuodet: 1956-2018 [?]
Toimintavuodet: 1956- [?]
Alueellinen kattavuus: Helsinki [?]
Laajuus: 100 ko , 5 si , 6 la [?]
Salassapitoaika: [?]
Käyttörajoitus: [?]
Liitteet: Ei liitetiedostoja [?]
Ladataan... Odota...
Sarjat