Arkisto: SUOMEN KUNTOLIIKUNTALIITTO    

Arkiston tiedot
Nimeke: SUOMEN KUNTOLIIKUNTALIITTO [?]
Muu nimi:
SUOMEN KUNTOURHEILU 
KUNTO RY SUOMEN KUNTOLIIKUNTALIITTO 
[?]
Kuvaus:

Suomen Kuntoliikuntaliitto (ent. Kuntourheiluliitto) perustettiin vuonna 1961 terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijajärjestöksi. Liitto lakkautettiin 18.6.2012, kun se yhdistettiin uuteen kattojärjestöön Valoon. Liitto pyrki edistämään kansalaisten liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa ja sen kautta saavutettavaa hyvinvointia ja terveyttä. Kuntoliikuntaliitto oli SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu ry) jäsenjärjestö. Liitto tuotti kunto- ja terveysliikunnan osaamista ja asiantuntijatietoa järjestöille, työpaikoille ja kuntosaleille. Se järjesti ohjaaja- ja organisaattorikoulutuksia järjestöliikunnassa, kuntosaliliikunnassa ja työpaikkaliikunnassa. Kuntoliikuntaliiton jäsenjärjestöihin kuului lajiliittoja ja liikunnan aluejärjestöjä. Näiden lisäksi liitolla oli yhteistoimintajäseniä, joita olivat liikunta- ja terveyssektorilla toimivia yhdistyksiä, työpaikkaliikuntaa edistäviä yrityksiä, kuntosalitoimintaa harjoittavia yrityksiä ja urheiluseuroja. Ennen lakkauttamistaan liitolla oli varsinaisia jäseniä 45 ja yhteistoimintajäseniä 48. Kuntoliikuntaliiton viimeinen puheenjohtaja oli ministeri Juha Rehula. Toiminnanjohtaja Jorma Savola kuului Maailman kuntoliikuntajärjestön TAFISA:n hallitukseen kaudella 2005?2009 ja Euroopan työpaikkaliikuntaliiton EFCS:n hallitukseen vuodesta 2004 lähtien. Kuntourheiluliitto, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Nuori Suomi päättivät vuosikokouksissaan kesäkuussa 2012 uuden järjestön perustamisesta, toimintojen siirtämisestä uuteen järjestöön ja vanhojen järjestöjen yhdistystoiminnan lakkauttamisesta. Toiminnot ja henkilökunta siirtyivät uuteen järjestöön, Valoon lopullisesti vuoden 2013 alussa. Lähde: Wikipedia

[?]
Asiasanat: kuntoliikunta [?]
Rajavuodet: 1961-2012 [?]
Toimintavuodet: 1961- [?]
Alueellinen kattavuus: Helsinki [?]
Laajuus: 150 ko , 38 si , 1 pkt [?]
Salassapitoaika: [?]
Käyttörajoitus: [?]
Liitteet:
Suomen Kuntoliikuntaliiton uusin 2013.doc
[?]
Ladataan... Odota...
Sarjat